Betingelser ved leje af båd

 

1.

Ansvaret for båden, besætning samt udstyr bæres alene af bådføren (kaptajnen)! Kun bådføren bestemmer om der kan sejles. Før du sejler ud, skal vejrudsigten læses ved havnekontoret.

 

2.

Benyttelsen af båden må kun ske langs kysten og max. 1,5 km. fra kysten. Der må kun sejles i roligt vejr samt god sigt på min. 1,5 km.

 

3.

Båden må kun benyttes mellem solopgang og solnedgang.

 

4.

Jeg bekræfter at have modtaget “nødudstyr”. Redningsvestene skal tages på, inden man sejler ud.

 

5.

Båden må kun benyttes med det max. aftalte antal personer.

 

6.

Båden må kun “parkeres” på dens plads i havnen (ikke trækkes op på stranden).

 

7.

Jeg er blevet belært omkring farvandets dybder mv. – herunder hvor der ikke må sejles, ligesom jeg er blevet forklaret benyttelsen af kompas, søkort og nødraketter.

 

8.

Ved min underskrift bekræfter jeg, at have modtaget ovenfor beskrevne båd samt udrustning og alt er fundet iorden. Skulle der ved aflevering være fejl eller mangler forpligter jeg mig til at betale for udbedring/fornyelse.

 

9.

Jeg er indforstået med, at brug af båden foregår på eget ansvar og at jeg har ansvaret for de af mig evt. forårsagede skader . Jeg erklærer samtidig at være i stand til at føre båden på sikker og forsvarlig vis.

 

10.

Man er forpligtet til at hjælpe folk i havsnød. Man har pligt til at gå af vejen for større skibe (færger, handelsskibe mv.). Der skal sejles langsomt i havnen således at båden ikke frembringer bølger. Båden skal efter hver tur rengøres.

 

11.

Også på havet gælder promillegrænsen.

 

12.

Som retssted er Rudkøbing aftalt.